Eternus Scientia

Eternus Scientia är en kampanj som utspelar sig i 1740-talets Frankrike med GötterDämmerung som grundsystem. GötterDämmerung är ett mysterierollspel i 1700-talsmiljö, och kampanjencirkuler kring tre socialt utstötta personer som halkar in på ockulta marker på ett bananskal.

Med tiden har de skaffar goda kontakter i ett hemligt sällskap – Eternus Scientia, som behöver deras hjälp i sitt sökande efter glömd, allmän och oupptäckt kunskap inom alla möjliga områden, allt från agrikultur till ockulta riter. Sällskapet har medlemmar från alla samhällsklasser, och att de högaktar ockultism, religion och vetenskap som jämlika grundstenar gör att de väljer att agera i det dolda eftersom att kyrka, stat och vetenskapsmän inte alltid förstår att uppskatta de olika konkurrerande forskningsområdena.

Spelgruppen belönas rikligt för sina bidrag till Eternus Scientias växande kunskapsbibliotek, men har sällskapet dolda motiv?

Eternus Scientia

Eternus scientia mudthomas Arkmam