Maison de Soleil éternal

En gammal herrgård strax utanför byn Forêt. Huset är placerad på en skogsbeklädd höjd och blickar ut över byns åkrar. Gården består av ett två våningar högt hus med källare och underjordiska gångar, samt två flyglar med stall och tjänstefolksbostäder.

Huset har funnits i släkten de Tilly Blaru Vicomte de Pays blancs ägor sedan många hundra år tillbaka, men har de senaste 100 åren stått herrelöst i väntan på en arvinge. Då ingen släkting trädde fram och visade intresse för att ta sig an gården föll det på administratören Étienne Le Nains lott att sälja huset.

När gården i sitt fallfärdiga skick utannonserades som säljobjekt valde den välskodde herren Nicolas Dubois att skicka sändebud att inspektera huset och anmäla hans intresse. Lotten föll på rollpersonerna att utföra uppdraget, och denna till synes enkla uppgift ledde till äventyret “Zombiegrisarna”.

En arvinge dök dock upp i sista stund och krävde sin rätt till gården, och därmed blev Octavien de Tilly blaru Vicomte de Pays Blanc den nya husherren och inledde storartade renoveringsprojekt för att återskapa husets lyster och ge det en modernare känsla.

Efter vissa personliga tragedier var Octavien tvungen att lämna sitt gods, och gården stor nu åter tom.

Maison de Soleil éternal

Eternus Scientia Hallvi