Gardiens de l'Enfant en bas Âge Saint

Gardiens de l’Enfant en bas Âge Saint (det heliga barnets väktare) är en sekt som tror att att de kan nedkalla Frälsarens Ande i ett ofött barn, och på så sätt bringa Messias till jorden.1.

1 Le Rite Sacré av Åsa Roos.

Gardiens de l'Enfant en bas Âge Saint

Eternus Scientia Hallvi