Iréne Verlet

Redigt och lite bittert fruntimmer med tradiga träskor.

Description:
Grundegenskaper Värde GE-slag
STY 12 60
FYS 16 80
SMI 9 45
STO 13 65
INT 12 60
PER 11 55
KON 9 45
PSY 11 55

Naturliga färdigheter Bas FV CL
Pilbågar 20 0 20
Armborst 20 0 20
Enhandseldvapen 20 0 20
Tvåhandseldvapen 20 8 28
Hoppa/klättra 21 0 21
Iakttaga 21 21 42
Kasta 20 0 20
Lönndom 20 12 32
Smala klingor 18 0 18
Breda klingor 21 0 21
Tunga klingor 24 0 24
Stickvapen 18 0 18
Stångvapen 21 0 21
Yxor 21 0 21
Krossvapen 24 0 24
Snärjvapen 18 0 18
Retorik 23 24 47
Slagsmål 21 41 62
Mystiksymbolism 20 17 37
Samhällssymbolism 20 0 20
Rida 20 0 20
Köra vagn 20 17 37

Lärdomsfärdigheter Bas FV CL
Spel & dobbel 11 5 16
Bränneri 10 25 35
Sjukvård 12 43 55
Sårvård 10 48 58
läsa/Skriva latinska alfabetet 11 24 35
Läsa/Skriva Hebreiska 11 5 16
Astronomi 12 3 15
Biologi 12 3 15
Fysik 11 3 14
Geologi 12 3 15
Kemi 12 3 15
Matematik 11 3 14
Alkemi 11 2 13
Divination 11 4 15
Myter och sägner 11 9 20
Sällskap 11 2 13
Tala franska 12 43 55
Tala hebreiska 12 3 15
Etikett 11 19 30
Boktryckeri 10 1 11
Tala latin 11 7 18
- - - -
Fördjupning Färdighet Effekt
Barnmorska Sjukvård Ger +10% i att agera barnmorska
Medikament Sjukvård Ger +10% göra medikament
Medikament Sårvård Ger +10% medikament
Kirurgi Sårvård Ger +10% i att operera
Bio:

Iréne Verlet

Eternus Scientia Hallvi