Gaston Pradon

Butler/sekreterar åt guvernörerna på slottet på ön Criseul

Description:
Bio:

Gaston Pradon är en ordningsam herre som arbetar hårt för att hålla sina arbetsgivare nöjda. Han är flitig, noggrann och förväntar sig att allt tjänstefolk i slottet har samma goda arbetsmoral. Hans moral i övriga frågor är svår att döma då han till synes utan dilemma hjälper guvernörerna med deras underliga förehavanden.

Han anställdes på rekommendation av Eternus Scientia på grund av sin diskretion och flitighet. Tidigare har han arbetat i ett överklasshushåll strax utanför Paris, men blev utan anställning då hans husherre avled utan arvingar som kunde ta över ägorna och tjänstefolket.

Gaston Pradon

Eternus Scientia Hallvi