Eternus Scientia

Likskändarna

ett äventyr av Anders Jacobsson

Rollpersonerna hamnar i staden Périguex där de fått i uppdrag av Eternus Scientia att hjälpa vetenskapsmannen Émile Mamon de St Mêre Eglise med ett arbete han av olika anledningar inte kunde eller ville genomföra själv.

De möter Émile i ett bås under en teaterföreställning och får veta att uppdraget handlar om att få fram ett halvdussin lik till hans vetenskapliga undersökningar. Han behöver två kvinnolik och ett barnlik, övriga tre av manligt kön. Detta redan innan gryningen samma natt. Gruppen lovas en belöning på tre daler per lik, det dubbla för barnliket. Detta skulle kunna bli en summa på 21 daler om de lyckas helt med sitt uppdrag. Émile är dock mycket mån om att de är diskreta och inte drar på sig länsman eller blir upptäcka och avslöjar vem uppdragsgivaren är. Vad han ska med liken till vill han inte berätta närmare.

Rollpersonsgruppen tackar ja till uppdraget och drar sig till galgbacken för att slippa gräva upp personer begravda i frälst jord, och hittar där sina lik under tungt, svettigt och illaluktande grävande, och lämnar dem till Émile innan gryningen, och har på så sätt klarat sitt uppdrag.

Comments

Hallvi

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.