Eternus Scientia

Le Rite Sacré

ett äventyr av Åsa Roos

Våra äventyrare fick en dag ett varsitt brev från ett mystiskt sällskap vid namn Eternus Scientia, där de alla ombads hjälpa till med en tämligen obehaglig händelseutveckling som brydde sällskapet och dess medlemmar. De tre olika personerna valdes ut till uppdraget på grund av deras bakgrund och kunskaper som kunde att komma till nytta i denna undersökning.

I korthet förklarades att en kvinna vid namn Mma. Garnier, änka efter nyligen bortgångna M. Garnier, väntar barn och att hon tror att hon bär på Djävulen själv. Hon har vid flera gånger försökt ta livet av sig, trots att det går emot hennes djupa tro, för att inte låta ett sådant djävulsbarn komma till jorden.

Hennes bror är M. Georges Montagne är mycket orolig och vill så fort som möjligt hitta någon som kan lugna hans syster och ta hand om henne tills barnet är fött.

Äventyrarna antog sig uppdraget och begav sig till Maison de Montage för att se vad som kunde göras.

Iréne Verlet kom snart på god fot med den mycket oroade Mma. Garnier, och förstod att hon inte var galen, utan helt och hållet vettskrämd och verkligen trodde sig ha anledning att misstänka att barnet var djävulen.

Rollpersonernas undersökningar ger dem insikt i hur M. Montage medlemskap i sekten Gardiens de l’Enfant en bas Âge Saint har orsakat detta familjedrama. För att nedkalla Messias har M. Montage försökt använda sin egna fru som värd, men eftersom att hon är ofruktsam vände han sig till sin syster för en lämplig mor till barnet och när hon blev gravid dödade hon barnets far, M. Garnier, för att själv vara den som står mor och barn närmast när barnet kommit till världen.

hade barnet i själva verket varit Messias hade kasnke allting varit frid och fröjd. Det är dock inte Djävulen det handlar om, som Mme. Garnier tror, utan en mycket skicklig ockultist med tvivelaktig syn på moral som vill komma tillbaka till livet. Det är denna ondska, om man så vill kalla det, som den havande kvinnan känner av och som ger henne ångest och dödslängtan.

Problematiken löstes genom att hjälpa Mme. Garnier med abort och att döda hennes bror.

Comments

Hallvi

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.